บุคลากร

Print

 

01ponpakศาสนาจารย์พรพัก จวนชัยภูมิ
ผู้อำนวยการหน่วยงานประทีปของไทย

 

02rujee
อาจารย์รุจี ดุมคำ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

 

03rujira

ผู้ปกครองรุจิรา ปุกมณี
หัวหน้าฝ่ายสำนักงาน

04sukontarak

อนุศาสนาจารย์สุคนธ์รักษ์ ปัญญา
หัวหน้าฝ่ายบทเรียน

 

 


05suk

อาจารย์สุข กองกาญจนานันท์

06siripron

อาจารย์ศิริพร ชิลาชาล
07thiti

อาจารย์นันทพงษ์ ภูธรใจ

08nantapong

อาจารย์ธิติ ภู่ประเสริฐ

 

 

© 2012 สงวนลิขสิทธิ์โดย หน่วยงานประทีปของไทย มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
29 ถ.รัตนโกสินทร์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 (ตู้ไปรษณีย์ 111 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000)
053-244381-2    lamp_thailand@yahoo.com