หลักสูตรเบื้องต้น

Print

 

เหมาะสำหรับกลุ่ม :   เยาวชนหรือเด็กโต (ป.5 ขึ้นไป),  ผู้เชื่อใหม่, ผู้ที่ต้องการศึกษาพื้นฐานความเชื่อคริสเตียน

 

เนื้อหา :    หลักสูตรเบื้องต้นมี 2 ชุด (ให้ผู้เรียนเลือกเรียนได้ 1 ชุด) คือ 
ชุดที่ 1 (แบบง่าย) เนื้อหารวบรัด (มีเพียง 12 หน้า)  เหมาะสำหรับผู้สนใจเรื่องราวของพระเจ้า, ผู้เชื่อใหม่
ชุดที่ 2 (แบบยาก) เนื้อหาละเอียดมากขึ้น (มี 74 หน้า และได้ใบประกาศนียบัตร)  เหมาะสำหรับผู้ต้องการเนื้อหาที่มีความละเอียดและสามารถนำไปใช้สอนผู้เชื่อใหม่ได้

ทั้งสองชุดมีเนื้อหาหลัก 7 เรื่อง (7 บท)  เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์และเป็นพื้นฐานความเชื่อของคริสเตียน ดังนี้
     บทที่ 1 เรื่องพระเจ้า
     บทที่ 2 เรื่องมนุษย์
     บทที่ 3 เรื่องพระเยซูคริสต์
     บทที่ 4 เรื่องความเชื่อ
     บทที่ 5 เรื่องความรอด สันติสุขและความชื่นชมยินดี
     บทที่ 6 เรื่องการอธิษฐาน
     บทที่ 7 เรื่องการศึกษาพระคำ (พระวจนะ) ของพระเจ้า

         ชุดเบื้องต้นทั้ง 2 แบบ ผู้เรียนทำชุดคำถามส่งครั้งเดียวจะจบหลักสูตรเบื้องต้น และทางประทีปของไทยจะจัดส่ง หลักสูตรรูปภาพ 8 เล่ม ให้ส่งไปพร้อมกับผลคะแนนของชุดเบื้องต้นต่อไป 


ลงทะเบียน : 
    ฟรี

 

  

  lesson gal


 

 

 


Primary-Lesson

Primary-Questionaire© 2012 สงวนลิขสิทธิ์โดย หน่วยงานประทีปของไทย มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
29 ถ.รัตนโกสินทร์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 (ตู้ไปรษณีย์ 111 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000)
053-244381-2    lamp_thailand@yahoo.com