หลักสูตรเด็กเล็ก

Print

 

เหมาะสำหรับกลุ่ม :   เด็ก ป.3-4 (อ่านออก,เขียนได้),  ผู้เชื่อใหม่

 

เนื้อหา :   ชีวิตของพระเยซูคริสต์ ตั้งแต่กำเนิดจนถึงการคืนพระชนม์ และเสด็จขึ้นสู่สวรรค์

บทเรียนชุดนี้มีทั้งหมด 52 บท (52 เรื่อง) ได้รวบรวมเข้าชุดไว้เป็น 13 ชุด เพื่อสะดวกและรวดเร็วต่อผู้เรียน ทางประทีปของไทยจะจัดส่งให้ผู้เรียนครั้งแรก 1 ชุด (4 บท) ครั้งต่อไปครั้งละ 2 ชุด (8 บท) เมื่อครบทั้ง 52 บทจึงจบหลักสูตรชั้นเด็กเล็ก และรับใบประกาศนียบัตร 

ลงทะเบียน :     ฟรี

** สำหรับผู้เรียนที่มีครูผู้สอนดูแลการเรียนเป็นกลุ่มชั้นเรียน ซึ่งครูผู้สอนต้องการรับบทเรียนครั้งละมากๆล่วงหน้าเพื่อสะดวกรวดเร็วต่อการจัดการเรียนการสอนที่ต่อเนื่อง สามารถติดต่อสอบถามกับทางประทีปของไทยได้

 

  

 

lesson gal


 

 

 

 
© 2012 สงวนลิขสิทธิ์โดย หน่วยงานประทีปของไทย มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
29 ถ.รัตนโกสินทร์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 (ตู้ไปรษณีย์ 111 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000)
053-244381-2    lamp_thailand@yahoo.com