หลักสูตรแสงสัจธรรม

Print

 

เหมาะสำหรับกลุ่ม :    ศิษยาภิบาล, ผู้นำ, ผู้สอน, สมาชิกคริสตจักร ผู้จบหลักสูตร "8 ชั้น"

 

เนื้อหา :     เป็นการเรียนพระคัมภีร์เฉพาะเล่ม  โดยสามารถเลือกเรียนเล่มใดก่อนก็ได้ และเรียนกี่เล่มก็ได้ตามความสนใจของผู้เรียน  ผู้เรียนจะได้รับคู่มือพร้อมชุดคำถาม  เมื่อจบแต่ละเล่ม ผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตร 1 ใบ  ณ ปัจจุบันหลักสูตรแสงสัจธรรมมีทั้งหมด 9 ชุด ให้ลงทะเบียนเรียนดังนี้

  1. ปฐมกาล
  2. อพยพ
  3. สดุดี
  4. อิสยาห์
  5. มาระโก
  6. กิจการ
  7. โรม
  8. 1 โครินธ์
  9. วิวรณ์

ลงทะเบียน :     ชุดละ 100 บาท 

 

ช่องทางการลงทะเบียน / ถวายเพื่อพันธกิจประทีปของไทย 

 1. โอนเงินถวายเข้าบัญชี  
     “ประทีปของไทย”  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย  รพ.แมคคอร์มิค
      เลขที่บัญชี 731-206450-6

2. ธนาณัติ (ปณจ.เชียงใหม่) หรือตั๋วแลกเงิน หรือเช็ค หรือ ดร๊าฟ ในนาม
     “ประทีปของไทย” หรือ “ศจ.พรพัก  จวนชัยภูมิ” 
      ตู้ปณ.111 ปณจ.เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

และกรุณาแจ้งให้หน่วยงานฯทราบโดยทางโทรศัพท์  087-3046571, 053-244381-2 ต่อ 416-419, Fax ต่อ 418 
หรือทาง E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. " data-mce-href="mailto: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "> This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 lesson gal

 

© 2012 สงวนลิขสิทธิ์โดย หน่วยงานประทีปของไทย มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
29 ถ.รัตนโกสินทร์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 (ตู้ไปรษณีย์ 111 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000)
053-244381-2    lamp_thailand@yahoo.com