เยี่ยมคริสตจักร จ.แพร่-ลำปาง

Print

เยี่ยมคริสตจักร จ.ลำปาง และ จ.แพร่ [8 ก.ย.2013]

1. คจ.ที่ 1 ลำปาง  อ.เมือง จ.ลำปาง
2. คจ.แก้วเมืองมูล  อ.แจ้ห่ม  จ.ลำปาง
3. คจ.ปากจอก  อ.ลอง จ.แพร่
ICh.1 Lampang01 resize Ch.1 Lampang04 resize Ch.1 Lampang02 resize
Ch.KaewMuangMoon01 resize Ch.KaewMuangMoon03 resize Ch.KaewMuangMoon04 resize

© 2012 สงวนลิขสิทธิ์โดย หน่วยงานประทีปของไทย มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
29 ถ.รัตนโกสินทร์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 (ตู้ไปรษณีย์ 111 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000)
053-244381-2    lamp_thailand@yahoo.com