เยี่ยมคริสตจักร จ.เชียงราย (ภาค2 & สหกิจฯ)

Print

เยี่ยมคริสตจักร ภาค 2 และสหกิจฯ จ.เชียงราย [9 มี.ค.'14]

1. คจ.ที่ 1 เวียงเชียงราย (ภาค 2) ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
2. คจ.วังธรรม (ภาค 2) ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 
3. คจ.สัจจธรรม (ภาค 2) ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 
4. คจ.ผดุงธรรม (ภาค 2) ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 
5. คจ.ไทยเวียงเชียงราย (สหกิจฯ) ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 
https://www.facebook.com/lampofthailand?ref=hl 

Ch.1 Chiangrai00 resize Ch.1 Chiangrai01 resize Ch.1 Chiangrai02 resize
Ch.1 Chiangrai03 resize Ch.WangTham01 resize Ch.WangTham03 resize Ch.SajJaTham01 resize Ch.SajJaTham02 resize Ch.PaDoongTham01 resize Ch.PaDoongTham02 resize  Ch.PaDoongTham03 resize Ch.PaDoongTham04 resize Ch.ThaiWiangChiangrai01 resize

© 2012 สงวนลิขสิทธิ์โดย หน่วยงานประทีปของไทย มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
29 ถ.รัตนโกสินทร์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 (ตู้ไปรษณีย์ 111 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000)
053-244381-2    lamp_thailand@yahoo.com