เยี่ยมคริสตจักรภาค2, 10, สหกิจ จ.เชียงราย

Print

Ch.ThaiBanPongNamTok

เยี่ยมคริสตจักร (ภาค 2, 10, สหกิจฯ) [24 ส.ค.2014] ต.บ้านดู่, บ้านฝาย อ.เมือง จ.เชียงราย

1. คจ.ที่ 10 วัฒนธรรม (ภาค 2)
2. คจ.บ้านฝาย (ภาค 2)
3. คจ.ทวีพร (ภาค 10)
4. คจ.ไทยบ้านโป่งน้ำตก (สหกิจ-พระกิตติคุณสมบูรณ์) 

© 2012 สงวนลิขสิทธิ์โดย หน่วยงานประทีปของไทย มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
29 ถ.รัตนโกสินทร์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 (ตู้ไปรษณีย์ 111 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000)
053-244381-2    lamp_thailand@yahoo.com