ระลึกถึง Mrs.Mano Manickam

Print

ขอแสดงความระลึกถึง Mrs.Mano Manickam (ภรรยา ศจ.พอล มานีคัม ผู้ก่อตั้ง/ผู้อำนวยการคนแรกของหน่วยงานประทีปของไทย) ที่ล่วงหลับไปอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าในวันนี้
ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดประเล้าประโลมและหนุนเสริมกำลังครอบครัว Manickam ในการปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างเข้มแข็งเสมอไป
Picture 009 DSC09350 resize
DSC09352 resize DSC09353 resize 

© 2012 สงวนลิขสิทธิ์โดย หน่วยงานประทีปของไทย มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
29 ถ.รัตนโกสินทร์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 (ตู้ไปรษณีย์ 111 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000)
053-244381-2    lamp_thailand@yahoo.com