คำพยานจากใจผู้เรียน

Print

คำพยานจากใจของผู้เรียนประทีปของไทย

บทเรียนประทีปของไทยเป็นประโยชน์อย่างมาก ทำให้การอ่านพระคัมภีร์หรือหนังสือศาสนามีหลัก มิฉะนั้นการอ่านไม่มีหลักของพระคัมภีร์ ง่ายต่อมารซาตานที่จูงให้เรา ออกจากทางของพระเจ้า ถ้าชีวิตเรายึดพระเจ้าเป็นหลักแล้ว เราจะปลอดภัยอย่างแน่นอน มารซาตานก็ไม่อาจล่อลวงหรือทำร้ายเราได้

ขอขอบคุณประทีปของไทยจริงๆ ที่มีหลักสูตรนี้ และขอบคุณพระบิดาที่ดลใจข้าพเจ้าได้ศึกษาบทเรียนต่าง ๆ จนถึงบทเรียนนี้ แต่ต้องศึกษาต่อด้วยความรัก ความเชื่อ เพื่อเข้าใจถึงน้ำพระทัยของพระองค์ต่อไป ไม่มีวันสิ้นสุด

                                               

นาย ถวิล กัลชาญพิเศษ

ผู้เรียนรหัส       185222

สำเร็จการศึกษาครบ 5 หลักสูตรของประทีปของไทย ในระยะเวลา 1 ปี

© 2012 สงวนลิขสิทธิ์โดย หน่วยงานประทีปของไทย มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
29 ถ.รัตนโกสินทร์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 (ตู้ไปรษณีย์ 111 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000)
053-244381-2    lamp_thailand@yahoo.com