จดหมายผู้เรียนเรือนจำนครพนม

Print

จากผู้นำกลุ่มศาสนาคริสต์เรือนจำกลางนครพนม (รหัสผู้เรียน 175398)

ตามที่ทางประทีปของไทยได้ตอบรับคำอธิษฐานของดิฉันในการขอความช่วยเหลือ ดิฉันได้รับปากกา 6 ด้าม สมุด 6 เล่ม และพระคัมภีร์ 1 เล่ม ขอขอบคุณพระเจ้าผ่านหน่วยงานประทีปของไทยที่ได้ให้ความช่วยเหลือทุกอย่าง สิ่งที่ดิฉันได้รับมีค่าต่อดิฉันมาก โดยเฉพาะพระคัมภีร์เป็นพิเศษดิฉันต้องการมากจนอธิษฐานต่อพระเจ้า และพระเจ้าประทานให้ผ่านทางประทีปของไทยแล้ว

ดิฉันได้แบ่งปากกาและสมุดให้เพื่อนๆ (6 คน) ด้วย อีกส่วนดิฉันเก็บไว้ใช้เองเพื่อศึกษาบทเรียนพระเจ้า ขอขอบพระคุณประทีปของไทยที่ให้ความช่วยเหลือและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความช่วยเหลืออีก และขออธิษฐานเผื่อเราผู้ต้องขังด้วย

ขอพระเจ้าอวยพร

© 2012 สงวนลิขสิทธิ์โดย หน่วยงานประทีปของไทย มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
29 ถ.รัตนโกสินทร์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 (ตู้ไปรษณีย์ 111 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000)
053-244381-2    lamp_thailand@yahoo.com